capstone-m.com

Adatkezelési tájékoztató

CAPSTONE

(Capstone Management Korlátolt Felelősségű Társaság)

www.capstone-m.com

2021

TARTALOM

 

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja
 2. Az adatkezelő adatai
 3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. A honlapon végzett esetleges ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés

3.2. Az ügyfelekkel kötött szerződések nyilvántartásával, a szerződések végrehajtásával, és a szolgáltatások teljesítésével összefüggő adatkezelés

3.3. Ügyfélszolgálati célú adatkezelés

3.4. Technikai adatok

3.5. Cookie-k (Sütik)

3.5.1. A sütik feladata

3.5.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

3.5.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika és követőkód)

 

 1. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

4.1. Általános adatkezelési irányelvek

4.2. Definíciók, fogalmak

 1. Az adatok fizikai tárolási helyei
 2. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre
 3. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

7.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

7.3. Helyesbítés joga

7.4. Törléshez való jog

7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

7.6. Adathordozáshoz való jog

7.7. Tiltakozás joga

7.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

7.9. Visszavonás joga

7.10. Bírósághoz fordulás joga 

7.11. Adatvédelmi hatósági eljárás

 1. Egyéb rendelkezések

 

1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

 

A Capstone Management Kft. (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

 

A Capstone Management Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.capstone-m.com/adatvedelem címen. A Capstone Management Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. A Capstone Management Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Capstone Management Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

A Capstone Management Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

 

A Capstone Management Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 3 év elteltével töröl.

 

Név: Capstone Management Kft.

Székhely: 1056 Budapest, Váci utca 65. 4.em. 8.

Levelezési cím: 1053 Budapest, Szép utca 2. 9.em.

Cégjegyzékszám: 01 09 307959

Adószám: 26210209-2-41

Telefonszám: +36 70 418 82 48

Email: office@capstone-m.com

 

Amennyiben kérdése, problémája lenne jelen közleményünkhöz vagy személyes adatainak kezeléséhez kapcsolódóan, a office@capstone-m.com elérhetőségen léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

 

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 

3.1. A HONLAPON VÉGZETT ESETLEGES AJÁNLATKÉRÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

A honlapon keresztül bekért árajánlat, díjkalkuláció során a kitöltendő mezőkben rögzített adatokat a Capstone Management Kft. a díjkalkuláció elkészítése céljából kezeli, de azokat nem menti.

 • Teljes nevét (kötelezően megadandó)
 • Email címét (kötelezően megadandó)
 • Telefonszámát (kötelezően megadandó)

 

Az ajánlatkérő űrlap a fentieken kívül tartalmazza az érintett nyilatkozatát az Adatvédelmi tájékoztató elolvasásáról és elfogadásáról, illetve az email útján küldött hírlevéllel, direkt emaillel és célzott online hirdetésekkel kapcsolatban.

 
3.2. AZ ÜGYFELEKKEL KÖTÖTT SZERZŐDÉSEK NYILVÁNTARTÁSÁVAL, A SZERZŐDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁVAL, ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

 

A Capstone Management Kft. az ügyfeleinek azon személyes adatait jogosult szerződéses jogalappal kezelni, amelyek a szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges vagy a Jogszabályokban meghatározott egyéb cél lehet.

 

A Capstone Management Kft. adatkezelése a szerződés megkötésével, míg szolgáltatási igény bejelentése és a szerződéssel kapcsolatos információkérés során megadott adatok esetén pedig a bejelentés, kérés elküldésével megadottnak tekintett önkéntes hozzájáruláson alapul.

 
3.3. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI CÉLÚ ADATKEZELÉS

 

A Capstone Management Kft. az ügyfelek által, a megkötött szerződéseikre vonatkozóan feltett kérdések esetén, vagy társaságunk saját kezdeményezésére telefonon vagy e-mailben vagy is felvilágosítást ad, információt és segítséget nyújt, illetve fogadja a szerződésekből eredő, illetve azzal összefüggő szolgáltatási- illetve igénybejelentéseket. Az e céllal folytatott kommunikációt társaságunk hangfelvétellel nem rögzíti.

 

A Capstone Management Kft. az ügyfelek által, a megkötött biztosítási szerződéseikre vonatkozóan feltett kérdések esetén, vagy társaságunk saját kezdeményezésére a Capstone Management Facebook oldalhoz tartozó Messenger chatszolgáltatáson keresztül is felvilágosítást ad, információt és segítséget nyújt, illetve fogadja a szerződésekből eredő, illetve azzal összefüggő szolgáltatási-illetve igénybejelentéseket. Az e céllal folytatott kommunikációt társaságunk rögzíti.

 
3.4. TECHNIKAI ADATOK

 

A Capstone Management Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

A Capstone Management Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

 

A Capstone Management Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

A Capstone Management Kft. az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

3.5. COOKIE-K (SÜTIK)

 

3.5.1. A sütik feladata

 

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

 

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

3.5.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

 

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék www.capstone-m.com weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

3.5.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika és követőkód)

 

A www.capstone-m.com weboldal alkalmazza a Google Analytics és a Facebook mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a www.capstone-m.com információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. A Facebook remarketing követőkód használatával a www.capstone-m.com információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogató melyik aloldalakat kereste fel a weboldalon. Az adatot az online hirdetéseknek a felhasználó számára relevánsabbá tétele érdekében használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, MÓDJA ÉS JOGALAPJA

 

4.1. ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK

 

A Capstone Management Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Capstone Management Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.); Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

 

4.2. DEFINÍCIÓK, FOGALMAK

 

 1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 4. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 6. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen – gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint – az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése;
 7. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 8. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 9. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 10. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 11. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 12. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
 13. Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
 14. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

5. AZ ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSI HELYEI

 

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, a stúdióban történő személyes regisztrációkor, valamint ha a honlap használata során időpontot szeretne foglalni vagy személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek az oldal böngészése során generálódnak és melyeket a www.capstone-m.com rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a Capstone Management Kft. fér hozzá.

 

6. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE

 

Tárhelyszolgáltató: 

Tevékenység: tárterület biztosítása a www.capstone-m.com weboldal tárolására és futtatására, továbbá több @capstone-m.com végződésű email cím biztosítása.

Székhely: 2040 Budaörs, Baross utca 89.

Weboldal: www.isolutions.hu

Telefonszám: +36 70 777 6226

Email cím: gondolatebreszto@isolutions.hu

 

7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 
7.1. TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

 

A Capstone Management Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 
7.2. AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOGA

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 
7.3. HELYESBÍTÉS JOGA

 

Az érintett kérheti a Capstone Management Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 
7.4. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Capstone Management Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 
7.5. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

 

Az érintett kérésére a Capstone Management Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 
7.6. ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 
7.7. TILTAKOZÁS JOGA

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 
7.8. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST

 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 
7.9. VISSZAVONÁS JOGA

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 
7.10. BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 
7.11. ADATVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: 0613911400

Fax: 0613911410  

Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: http://www.naih.hu

 

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Capstone Management Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

© 2021. Capstone Management

d
Sed ut perspiclatis unde olnis iste errorbe ccusantium lorem ipsum dolor